torsdag 5. juni 2014

FordypningsoppgaveTema for årets fordypningsoppgave var elevstyrt og ble IDENTITET.  Dette er en oppgave der elevene står fritt til å velge materialer og teknikker selv. Hver enkel elev lager en problemstilling for oppgaven sin.
Hver elev utformet sin oppgave og kunne legge til sine egne vurderingskriterier.

Idemyldring, arbeidsprosess, vurdering av produkt vises i et dokuemntasjonshefte, som lages i indesign. 

Elevene gjennomfører en muntlig presentasjon av oppgaven. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar